கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,

முயன்றால் முடியாதது என்று ஒன்று இல்லை..
என்பது இந்த உலகிற்கு மறுபடி நிருபிக்கப்பட்டுள்ளது

ஏழையாய் பிறந்த ஏழை குடும்பத்தில் 
வளர்ந்த ஒபாமா இன்று உலகின் ஆட்சி 
அதிகாரம் அனைத்தையும் தன்னகத்தே கொண்டுள்ளார் 


21  வருடங்களுக்கு முன் பாட்டி வீட்டில் எள்ளளவு அதிகாரம் இல்லாத நாற்காலியில் அமர்திருக்கும் ஒபாமா

 அவருடைய தன்னபிக்கை விடாமுயற்சி காரணமாக உலகின் மொத்த அதிகாரமும் கொண்ட  நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கிறார்

OBAMA

O- Originally
B - Born in
A - Africa to
M - Manage
A – America 0 comments:

Post a Comment