கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,
குறிப்பு : மின் அஞ்சலில் வந்தது ஏற்கனவே  பார்த்திருந்தால் மன்னிக்கவும் 


---

0 comments:

Post a Comment