கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,

ஒரு அணிலுக்கு முன்னாடி 3 ஆப்பிள் இருக்கு 2 ஆப்பிள்

அணில் சாப்டுடுச்சு 1 சாப்பிடல அது ஏன்னு சொல்லுங்க...

ஏன்னா அந்த ஆப்பிள் பிளாஸ்டிக்.

மறுபடி ஒரு அணிலுக்கு முன்னாடி 3 ஆப்பிள் இருக்கு

ஆனா 3 ஆப்பிளையும் அணில்

சாப்பிடல அது ஏன்னு சொல்லுங்க...

ஏன்னா இப்போ அணில் பிளாஸ்டிக்

இப்போ ஒரு ஒரிஜினல் அணில் முன்னால

ஒரு ஒரிஜினல் ஆப்பிள் இருக்கு ஆனால்

அணில் சாப்பிடல ஏன்னு சொல்லுங்க ...

ஏன்னா அணில் டிஸ்கவரி சேனல்ல இருக்கு

ஆனால் ஆப்பிள் TV முன்னாடி இருக்கு

இப்போ அணிலும் ஆப்பிளும் TV இருக்கு

ஆனா அணில் ஆப்பிள் சாப்பிடல

ஏன்னு சொல்லுங்க.

ஏன்னா அணிலும் ஆப்பிளும் வெவ்வேற சேனல்ல

சரி இப்போ அணிலும் ஆப்பிளும் ஒரே சேனல்

இருக்கு ஆனா அணில் ஆப்பிள் சாப்பிடல

ஏன்னு சொல்லுங்க ..

ஏன்னா TV ஆப் ஆகி இருக்கு ..

நோ நோ கோவப்படாதீங்க நானும் இப்படித்தான்

கோவபட்டேன் இத படிக்கும் போது