கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,

@ பணம் என்பது தீமை அல்ல, பணத்தைத் தவறாகக் கையாள்வதுதான் தீமை.
- மகாத்மா காந்தி.

@ பணம் என்பது ஏதாவது ஒரு வடிவத்தில் எப்போதுமே தேவைப்படுகிறது. 
- மகாத்மா காந்தி.

 @ பணத்தை முதலீடு செய்வதற்கான நடைமுறைத் திட்டங்களை உருவாக்க முடிந்தவர்களுக்கு எப்பொழுதுமே அதற்கான பணம் கிடைத்து விடுகிறது.
   - நெப்போலியன்

  @ பணத்தை வீணடித்தால் நீங்கள் பணத்தை மட்டும் இழந்திருப்பீர்கள். ஆனால் நேரத்தை வீணடித்தால் உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியை இழந்திருப்பீர்கள். 
 - மைக்கல் லீபோப்

@ ஒழுக்கம் இல்லாதவனிடம் பணமிருந்தும் பயனில்லை 
     - பெர்னாட்ஷா. 

@ உங்களுக்கு பொருளாதாரப் பிரச்சனை இருப்பதாக நீங்கள் கருதினால்,     கவனமாக யோசித்துப் பாருங்கள். பணம்தான் பிரச்சனையா அல்லது  பணத்தை நிர்வகிப்பதில்தான் பிரச்சனையா ? உண்மையில் பணப்   பிரச்சனை என்பது யாருக்குமே கிடையாது. கொடுக்கல் வாங்கலை நிர்வகிக்கும் சிந்தனைப் பிரச்சனைதான் உண்டு
      - ராபட். எச். ஷீல்லர்.