கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,

உங்கள் விருப்பத்திற்கு வாழ்க்கையை வளைக்கலாம்.

உங்கள் கனவுகளை உண்மையென ஆக்கலாம்.

உங்கள் உறுதியினால் சிரமங்களைக் கடக்கலாம்.

உங்கள் எல்லைகளை நீங்களே உடைக்கலாம்.

தடைகளைச் சீர்செய்து தடமாக மாற்றலாம்.

வீழ்ச்சிகளைத் தடுத்து வெற்றிகளை ஈட்டலாம்.

வீணாகும் நேரத்தைப் பயனுள்ளதாக்கலாம்.

வேண்டாத பழக்கங்களை வினாடிக்குள் நீக்கலாம்.

பகைவர்களை மிக நல்ல நண்பர்களாக மாற்றலாம்.

பழைய தோல்விகளின் பாரங்கள் நீங்கலாம்.

எத்தனை இழந்தாலும் இழந்த பொருள் மீட்கலாம்.

என்றைக்கு இருந்தாலும் எண்ணியதை எட்டலாம்.

கேள்விகளுக்குப் பதில்கள் உங்களிடமே கிடைக்கலாம்.

கேள்விகளுக்குப் பதில் சொல்ல சாதனைகள் படைக்கலாம்.

தேவைகள் பெருகும்போது வரவுகளும் பெருக்கலாம்.

வியர்வை செலவழித்து வெற்றிகள் குவிக்கலாம்.

மௌனத்தைப் பதிலாக்கி விமர்சனங்களை வீழ்த்தலாம்.

குழப்பங்களை இல்லாமல் செயல்திட்டம் வகுக்கலாம்.

கவனத்தைக் குவிப்பதனால் காரியத்தில் வெல்லலாம்.

வெற்றியிலே தேங்காமல் அடுத்த செயல் ஆற்றலாம்.

விவாதங்கள் ஒவ்வொன்றும் தீர்வு நோக்கிச் செல்லலாம்.

முடக்கவரும் எதிர்ப்புகளை முன்கூட்டித் தடுக்கலாம்.

மாற்றங்கள் ஏற்பதனால் ஆதாயம் காணலாம்.

ஏமாற்றம் வந்தாலும் தொட்டதைத் தொடரலாம்.