கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,

பெண்ணே !
என் 
ஆழ்மன 
அழுக்குகள் 
எல்லாம் 
அடியோடு
அழிந்ததடி 
உன் அப்பழுக்கற்ற 
அழகு சிரிப்பை பார்த்து....

1 comments:

onnume puriyalada

Post a Comment