கதம்பம்

பார்த்ததும், கேட்டதும், படித்ததும்,
துப்பாக்கி பாஸ் துப்பாக்கி துரத்தி துரத்தி சுடும்
தோட்டா போட்ட துப்பாக்கி

0 comments:

Post a Comment